ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Πολιτική Ποιότητας

 


Η εταιρία Sanilia πρωτοπορώντας στον τομέα της σκίασης, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει

την μακρόχρονη συνέπειά της στην απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.

Από τον Απρίλιο του 2005 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το Διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο EN ISO 9001:2008

και πιστοποιείται από τον οργανισμό TUV AUSTRIA .

Η εναρμόνισή της με το συγκεκριμένο πρότυπο αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας σε όλες τις φάσεις παραγωγής.